Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ công ty: 6F.-1, No.2, Lane 258, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Điện thoại: +886-2-27979858
FAX: +886-2-27979797
E-mail: kelvin@gcesemi.com

Bảng liên hệ trực tuyến

Mẫu liên hệ gửi!
Chúng tôi sẽ liên lạc sớm.